دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد

اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد

05 اسفند 1402
3336
عمومی
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد

اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل تعدادی از دانشجویان دختر در اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس شرکت کردند.
دانشجویان حاضر در این اردو ضمن زیارت بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(سلام الله علیه) از دیگر اماکن دیدنی و تفریحی شهر مشهد و استان خراسان رضوی بازدید نمودند.
روابط عمومی دانشگاه
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد
اردوی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد