دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
برگزاری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال 1402

برگزاری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال 1402

26 اسفند 1402
2449
عمومی
برگزاری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال 1402

برگزاری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال 1402

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آخرین جلسه شورای دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، با حضور رییس، معاونین و مدیران روز شنبه 26 اسفند 1402 در سالن جلسات ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
از موضوعات مطرح شده در این نشست، بررسی رویکرد آموزشی و ظرفیت ها و چالش های پیش رو برای تعامل با دانشگاه های دیگر، بررسی زمینه های همکاری دو جانبه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با برخی دانشگاه های کشور از جمله همکاری در هیأت تحریریه نشریات معتبر و برگزاری همایش ها و کارگاه های مشترک، تشریح نیازها و ظرفیت های دانشکده ها بود.
در پایان دکتر اکبر حاجی زاده مقدم رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل پس از جمع بندی موارد مطروحه، در سخنانی، با قدردانی از تلاش های صورت گرفته از سوی همه دست اندرکاران در راستای رشد و تعالی و ارتقاء جایگاه دانشگاه اظهار داشت: از همه رؤسای محترم دانشکده ها، پژوهشکده ها، گروه های آموزشی، معاونین محترم و استادان گرامی برای تلاش های مجدانه و پیگیری های مستمر در ترم جاری تقدیر و تشکر می کنم و برای همه عزیزان آرزوی توفیق روزافزون دارم.
در جلسه شورای دانشگاه، بحث و تبادل نظر درباره مسائل جاری دانشگاه انجام شد.
روابط عمومی دانشگاه
برگزاری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال 1402
برگزاری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال 1402
برگزاری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال 1402
برگزاری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال 1402
برگزاری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال 1402
برگزاری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال 1402