دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل توسط عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل توسط عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

28 اسفند 1402
2045
عمومی
برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل توسط عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل توسط عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل در تاریخ 14 اسفندماه 1402 توسط عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دکتر حمیدرضا کاظمینی، با حضور معاون بهداشتی، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت شهرستان آمل برگزار شد.
با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف انواع شیرینی ها بویژه زولبیا و بامیه این کارگاه با هدف آگاه ساختن هرچه بیشتر قنادها در استفاده از روغن های با ترانس پایین همچنین حتی الامکان عدم استفاده از رنگ های مصنوعی و جهت آشنایی هرچه بیشتر اعضای این صنف زحمتکش با موضوعات بهداشت فردی، بهداشت ابزار کار و سلامت مواد اولیه و ... برگزار شد.
روابط عمومی دانشگاه
برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل توسط عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل توسط عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل توسط عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل توسط عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل توسط عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل توسط عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل توسط عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری جلسه آموزشی صنف شیرینی پزی و قنادان شهرستان آمل توسط عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل