دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
حضور دکتر سلیمانی معاون دانشجویی کشور در هفتاد و سومین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

حضور دکتر سلیمانی معاون دانشجویی کشور در هفتاد و سومین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

17 بهمن 1402
1
عمومی
حضور دکتر سلیمانی معاون دانشجویی کشور در هفتاد و سومین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هفتاد و سومین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور با حضور دکتر داداش پور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان و بیش از 110 معاون دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور و دکتر محمد سلیمانی لشکناری معاون دانشجویی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
هفتاد و سومین نشست معاونان دانشجویی به مدت سه روز به میزبانی دانشگاه شهید با هنر کرمان برگزار شد و معاونان دانشجویی با شرکت در این نشست با ارائه دیدگاه های خود در جهت اعتلای دانشگاه ها و حل مسائل دانشجویان گام برداشتند.
این نشست در چند بخش کلی وام دانشجویی، آیین نامه و شیوه نامه انضباطی، خوابگاه ها و تغذیه دانشجویان، سبد بورس های دانشجویی، فرصت های دیپلماسی علمی و دانشجویان بین المللی، شورای ورزش، منشاء تحول ورزش دانشگاه ها و پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور برگزار شد.
همچنین در این نشست در خصوص دومین جشنواره جایزه ملی سردار شهید سلیمانی، الزامات و راهکارهای پیشنهادی ارتقای سلامت جسمانی، تبیین فرایندهای مربوط به رویدادهای جدید از جمله دانشجویان سرآمد دانشگاه و المپیاد ورزش های فناورانه و طرح همیار دانشجو، ارائه شاخص های ارزیابی معاونان دانشجویی بحث و تبادل نظر شد.
روابط عمومی دانشگاه
حضور دکتر سلیمانی معاون دانشجویی کشور در هفتاد و سومین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
حضور دکتر سلیمانی معاون دانشجویی کشور در هفتاد و سومین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
حضور دکتر سلیمانی معاون دانشجویی کشور در هفتاد و سومین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
حضور دکتر سلیمانی معاون دانشجویی کشور در هفتاد و سومین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
حضور دکتر سلیمانی معاون دانشجویی کشور در هفتاد و سومین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
حضور دکتر سلیمانی معاون دانشجویی کشور در هفتاد و سومین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور