دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران

سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران

21 بهمن 1402
0
عمومی
سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول با حضور دکتر داوود باوفا مشاور اجرایی و فرهنگی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر اکبر حاجی زاده مقدم رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، روسا و معاونان آموزشی دانشگاه های دولتی، پیام نور، دانشگاه ها و موسسات غیردولتی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

دکتر حشمت الله علی نژاد رییس دانشگاه مازندران و نایب رییس کارگروه استانی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول در این نشست، ضمن تبیین رویکرد های این طرح گفت: اجرای آمایش آموزش عالی، زمینه ساز ارتقای تمام زیرشاخه های نظام آموزش عالی کشور خواهد شد.
دکتر علی نژاد با گرامی داشت ایام الله دهه فجر، رشد و توسعه دانشگاه ها را از برکات و دست آوردهای چشم گیر نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و تصریح کرد: دانشگاه ها و موسساتی که طی 45 سال و با هدف دسترسی اقشار مختلف مردم به فراگیری علم و دانش در نقاط مختلف کشور ایجاد شده است، امروز نیازمند ماموریت گرا شدن در راستای سند توسعه و آمایش سرزمینی استان هستند.
دکتر داوود باوفا مشاور اجرایی و فرهنگی معاون آموزشی وزارت عتف نیز در این نشست با بیان این که هدف طرح آمایش آموزش عالی، به هیچ عنوان حذف کدرشته های تحصیلی نمی باشد گفت: هدف این طرح، سامان دهی و بازتوزیع رشته ها مطابق اسناد بالادستی، توزیع هرم سنی استان، توجه به نرخ بیکاری، توجه به زیست بوم و بافت هر استان، رتبه موسسات آموزش عالی، تعداد و تنوع موسسات آموزش عالی و میزان دسترسی به آموزش عالی در سطح استان با هدف رعایت اصل عدالت آموزشی و توجه به نقاط محروم و مرزی است.
وی ادامه داد: با پیشنهاد کارگروه استانی که بازوی مشورتی شورای گسترش وزارت علوم است، به منظور تامین نیروی متخصص مورد نیاز در آینده در رشته های با اشتغال کم و در برخی رشته های کم تقاضا  متناسب با شرایط هر استان، مجوز اجرای رشته لغو نخواهد شد بلکه صرفا پذیرش دانشجو در آن رشته - محل ها کاهش می یابد و یا به طور موقت متوقف می شود.
       دکتر با وفا با اذعان به این که وزارت علوم یک نسخه ثابت برای تمام استان ها ارایه نکرده است به نقش کارگروه استانی به منظور تصمیم گیری نهایی برای ماموریت گراکردن دانشگاه های هر استان اشاره و تصریح کرد: اطلاعات موجود در هر استان، مزیت های نسبی و سند آمایش سرزمینی، مهم ترین مراجع برای توسعه بلندمدت استان ها هستند و ما در وزارت علوم برای تصمیم گیری نیازمند مصوبات کارشناسی شده این کارگروه که از نتیجه کمیته های تخصصی به تصویب رسیده است می باشیم.
در ادامه این نشست، دکتر سیدرسول عمادی مدیرکل دفتر آموزش غیردولتی وزارت عتف با بیان نگرانی های موسسات غیرانتفاعی از حذف برخی کدرشته های تحصیلی، به نقش این موسسات در آموزش و پرورش علم آموزان طی دو دهه گذشته پرداخت و خاطرنشان کرد: برای اجرای عدالت محور این طرح، باید کلیه زیرنظام های آموزشی مورد بررسی قرار گیرند تا تمامی دانشگاه ها و موسسات ماموریت گرا و هدف مند، به صورت منسجم و کارشناسی شده به ادامه فعالیت خود بپردازند.
دکتر رحمت عباس نژاد سرستی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران و دبیر کارگروه استانی آمایش آموزش عالی، ضمن تشریح ضوابط ساماندهی ابلاغی از سوی وزارت عتف، گزارشی از اقدامات انجام شده در کمیته های تخصصی آمایش رشته ها طی دو جلسه گذشته ارایه کرد وگفت: دانشگاه معین استان به صورت فعال، گزارش های مربوط به وضعیت رشته های معلق کلیه زیرنظام های آموزشی را پیگیری و پس از تنظیم مستندات به کارگروه استانی آمایش ارایه خوهد کرد.
دکتر عباس نژاد از کلیه مسوولان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی حاضر در جلسه خواست تا با اهتمام بیشتری، دلایل توجیهی و پیوست اشتغال هر رشته را به دانشگاه معین ارسال نمایند.
روابط عمومی دانشگاه
سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران
سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران
سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران
سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران
سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران
سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران
سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران
سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران
سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران
سومین نشست کمیته تخصصی آمایش آموزش عالی و مدیریت تحول استان مازندران