دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
نشست آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مرکز نوآوری شروع (شهید زنده یاد حسین پور)

نشست آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مرکز نوآوری شروع (شهید زنده یاد حسین پور)

27 اردیبهشت 1403
5572
پژوهشی و فناوری
نشست آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مرکز نوآوری شروع (شهید زنده یاد حسین پور)

نشست آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مرکز نوآوری شروع (شهید زنده یاد حسین پور)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با دعوت گروه فناوری نو آوری و مراکز رشد دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از نماینده مرکز نوآوری شروع در استان مازندران جناب آقای مهندس حیدری و با حضور دکتر مجتبی رنجبر معاون آموزشی و پژوهشی، دکتر فواد مهری گروه فناوری نو آوری و مراکز رشد و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، در محل سالن جلسات سازمان مرکزی برگزار گردید.
در ابتدا مهندس حیدری به تشریح فعالیت های مرکز نواوری شروع و رویکردهای این سازمان در مورد حمایت از شرکت های دانش بنیان و دانشجویان مستعد و علاقمند پرداختند.
ایشان در ادامه افزودند: انجام کار تیمی در مجموعه نوآوری شروع از اهمیت والایی برخوردار است. همچنین افزودند که حمایت مادی قابل توجهی برای هسته های فناور تشکیل شده از جانب مرکز نواوری شروع از مرحله ثبت ایده تا تولید محصول دانش بنیان انجام می گیرد.
سپس دکتر مهری مدیر گروه فناوری، نوآوری و مراکز رشد دانشگاه نیز در ادامه بر احصاهای نیازهای صنایع کشور از طریق مرکز نوآوری شروع و ارائه مشوق های کارآمد از جانب مجموعه جهت تیم سازی دانشجویان تاکید کردند.
در ادامه جلسه معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه جناب اقای دکتر مجتبی رنجبر موضوع انجام کار تیمی در بین دانشجویان و اعضای هیئت علمی را حلقه مفقوده در دانشگاه¬ها کشور دانستند و ابراز امیدواری نمودند که همکاری شکل گرفته بین دانشگاه و مرکز نوآوری شهید زنده یاد حسین پور سبب تقویت روحیه انجام کار تیمی گردد.
در پایان جلسه پرسش و پاسخ میان اعضای محترم هیئت علمی و نماینده محترم مرکز نوآوری شروع صورت گرفت.
 
روابط عمومی دانشگاه
نشست آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مرکز نوآوری شروع (شهید زنده یاد حسین پور)
نشست آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مرکز نوآوری شروع (شهید زنده یاد حسین پور)
نشست آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مرکز نوآوری شروع (شهید زنده یاد حسین پور)
نشست آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مرکز نوآوری شروع (شهید زنده یاد حسین پور)
نشست آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مرکز نوآوری شروع (شهید زنده یاد حسین پور)
نشست آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مرکز نوآوری شروع (شهید زنده یاد حسین پور)
نشست آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مرکز نوآوری شروع (شهید زنده یاد حسین پور)
نشست آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مرکز نوآوری شروع (شهید زنده یاد حسین پور)
https://ausmt.ac.ir/n/1506