دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
نشست صمیمانه اعضای هیات علمی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی با رییس شورای نظام دامپزشکی استان مازندران

نشست صمیمانه اعضای هیات علمی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی با رییس شورای نظام دامپزشکی استان مازندران

28 اسفند 1402
2157
عمومی
نشست صمیمانه اعضای هیات علمی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی با رییس شورای نظام دامپزشکی استان مازندران

نشست صمیمانه اعضای هیات علمی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی با رییس شورای نظام دامپزشکی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست صمیمانه اعضای هیات علمی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با دکتر محمد احمدی رییس شورای نظام دامپزشکی استان مازندران در ساختمان این دانشکده برگزار گردید
در این جلسه در خصوص طرح های پژوهشی مساله محور مشترک با سازمان نظام دامپزشکی، برگزاری کارگاه های آموزشی تئوری و عملی توسط اعضای هیات علمی برای دامپزشکان سراسر کشور و برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات آتی با حضور سایر اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی و اعضای شورای نظام دامپزشکی صحبت شد.
روابط عمومی دانشگاه
نشست صمیمانه اعضای هیات علمی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی با رییس شورای نظام دامپزشکی استان مازندران
نشست صمیمانه اعضای هیات علمی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی با رییس شورای نظام دامپزشکی استان مازندران