دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی 1403 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی 1403 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

17 تیر 1403
2710
اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی 1403 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی 1403 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در نظر دارد تعدادی از دروس عمومی و پایه را در دوره تابستان 1403 به صورت حضوری ارائه نماید. کلیه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، با ارائه معرفی نامه مهمانی از دانشگاه محل تحصیل، می توانند در این دوره ثبت نام نمایند.
الف) درورس ارائه شده:
دروس عمومیدروس تخصصی
تفسیر موضوعی قرآنریاضی عمومی 1 و 2 
دانش خانواده و جمعیتفیزیک عمومی 2
اخلاق اسلامیآمار و احتمال
تاریخ تحلیلی اسلاممعادلات دیفرانسیل
درس شناخت گیاهان دارویی 2
توجه: پروژه و کارآموزی برای دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و مهندسی شیمی ارائه می گردد.
توجه: دانشجویان ترم آخر مجاز به انتخاب واحد همزمان 2 درس از دروس گروه معارف، و سایر دانشجویان مجاز به انتخاب صرفاً یک درس از گروه معارف می باشند.
ب) میزان شهریه:
شهریه ثابت3/360/000 ریال
شهریه متغیر هر واحد دروس عمومی1/010/000 ریال
شهریه متغیر هر واحد پایه1/430/000 ریال
شهریه متغیر هر واحد دروس تخصصی1/715/000 ریال
ج) تقویم آموزشی:
زمانشروعپایان
ثبت نام و انتخاب واحد1403/04/181403/04/21
بازه زمانی تشکیل کلاس1403/4/221403/06/01
امتحانات1403/06/031403/0607
نکات مهم:
1- دانشجویان سایر دانشگاه ها می توانند بصورت مهمان ثبت نام نمایند.
2- چنانچه کلاسی به حد نصاب نرسد،کلاس مذکور تشکیل نخواهد شد.
3- شهریه پرداختی کلاس هایی که تشکیل می گردد، مسترد نخواهد شد.
4- دوره تابستان (حذف و اضافه) و (حذف اضطراری) ندارد.
 
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
روابط عمومی ذانشگاه