دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
برپایی مراسم معنوی اعتکاف

برپایی مراسم معنوی اعتکاف

16 دی 1402
147
برپایی مراسم معنوی اعتکاف

 

روابط عمومی دانشگاه