دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
جدول مبالغ و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی(دانشجویان روزانه) برای نیم سال دوم تحصیلی 1403 - 1402

جدول مبالغ و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی(دانشجویان روزانه) برای نیم سال دوم تحصیلی 1403 - 1402

28 بهمن 1402
2433
جدول مبالغ و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی(دانشجویان روزانه) برای نیم سال دوم تحصیلی 1403 - 1402

جدول مبالغ و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی(دانشجویان روزانه) برای نیم سال دوم تحصیلی 1403 - 1402

قابل توجه دانشجویان گرامی لازم به ذکر است فرایند ثبت تقاضای وام توسط دانشجویان از تاریخ 1402/12/01 آغاز و تا تاریخ 1402/02/15 در بازه های تعیین شده برای هر وام در جدول زیر ادامه خواهد داشت.
ثبت درخواست وام خود در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی https://refah.swf.ir اقدام لازم بعمل آورند. 
فایل پیوست
روابط عمومی دانشگاه
جدول مبالغ و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی(دانشجویان روزانه) برای نیم سال دوم تحصیلی 1403 - 1402
جدول مبالغ و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی(دانشجویان روزانه) برای نیم سال دوم تحصیلی 1403 - 1402