دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
دومین جشنواره قرآنی فرهنگی و هنری شهید مرتضی آوینی (قرآنی و معارفی)

دومین جشنواره قرآنی فرهنگی و هنری شهید مرتضی آوینی (قرآنی و معارفی)

18 دی 1402
3278
دومین جشنواره قرآنی فرهنگی و هنری شهید مرتضی آوینی (قرآنی و معارفی)

دومین جشنواره قرآنی فرهنگی و هنری شهید مرتضی آوینی (قرآنی و معارفی)

 

آیین نامه و ظوابط جشنواره به شرح زیر می باشد:

آیین نامه جشنوار

دومین جشنواره

ظوابط اجرایی

 

روابط عمومی دانشگاه