دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته مقاومت

مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته مقاومت

11 بهمن 1402
99
مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته مقاومت

 

روابط عمومی دانشگاه