دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

شرایط آموزشی تحصیل در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

شرایط آموزشی تحصیل در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

شرایط آموزشی تحصیل در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل:

 1. شرایط آموزشی دانشجویان بین الملل دانشگاه در صورت عدم مغایرت با آیین نامه های مربوط به پذیرش دانشجویان بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همانند دانشجویان ایرانی، تابع قوانین و مقررات آموزشی و دانشجویی دانشگاه خواهد بود.
 2. پذیرش آن دسته از دانشجویان بین الملل که یک دوره کاردانی یا کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه های ایران به اتمام رسانده اند و مجدداً داوطلب ادامه‏ تحصیل در همان مقطع در رشته دیگری می باشند، ممنوع است.
 3. دانشجویان بین الملل شاغل به تحصیل در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، در صورت تمایل به شرکت در فراخوان پذیرش، نخست ملزم به انصراف از رشته‏ در حال تحصیل خود بوده و پس از آن، می توانند درخواست خود را به همراه نامه انصراف در سامانه پذیرش ثبت نمایند. برای این دسته از داوطلبان، هیچ تعهدی مبنی بر پذیرش و معادل سازی واحدهای درسی گذرانده شده وجود ندارد.

 تبصره: دانشجویان بین الملل در صورت پرداخت شهریه های ثابت تا پذیرش بعدی و با نظر شورای پذیرش مجاز به برگشت به رشته  قبلی خواهند بود.

 1. مدارک صادره از سوی مدارس خودگردان اتباع غیرایرانی که به موجب مصوبه‏ کار گروه دائمی اتباع بیگانه فعالیت آنان غیر قانونی اعلام شده است، فاقد هرگونه ارزش و اعتباری است و مورد پذیرش واقع نمی شود.
 2. داوطلبانی که در دیگر مراکز دانشگاهی ایران شاغل به تحصیل هستند، در صورتی می توانند در فراخوان پذیرش این دانشگاه شرکت نمایند که به هنگام نام‌نویسی اولیه، نامه‏ انصرافی از دانشگاه محل تحصیل خود را ارائه‏ نمایند.
 3. اعتبار پذیرش بعد از نام‌نویسی اولیه، حداکثر به مدت یکسال است.
 4. عدم مراجعه‏ پذیرفته شدگان در مهلت مقرر برای نام‌نویسی اولیه، به معنی انصراف آنان تلقی گردیده و مراحل پذیرش قطعی در مورد آنان انجام نخواهد شد.
 5. نام‌نویسی قطعی و آغاز به تحصیل پذیرفته شدگان، منوط به گذراندن مراحل پذیرش نهایی در وزارت علوم و اخذ و ارائه روادید تحصیلی است.
 6. شروع به تحصیل پذیرفته شدگان در دانشگاه، نیمسال های اول و دوم تحصیلی هر سال (اول مهر ماه) و ( 15 بهمن ماه) می باشد.
 7. پذیرفته شدگانی که تا ١٥ مهر ماه و 30 بهمن ماه موفق به اخذ ویزای تحصیلی و اقامت شوند، در همان نیمسال مشغول به تحصیل خواهند شد، در غیر این صورت اشتغال به تحصیل آنان، با دادن یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات، به نیمسال بعد آن موکول خواهد شد و شهریه‏ آموزشی پرداخت شده‏ پذیرفته شدگان غیر بورسیه، برای نیمسال بعدی ذخیره خواهد گردید.
 8. دانشجویان بورس کامل و بورس آموزشی بین الملل، پس از فارغ التحصیلی شهریه ای بابت  هزینه رایگان پرداخت نمی کنند اما در صورت محرومیت از تحصیل، ترک تحصیل و یا تقاضای انصراف از تحصیل بعد از نام نویسی قطعی، ملزم به پرداخت ١٠٠% شهریه آموزشی دانشجویان غیربورسیه برای هر یک از نیمسال های گذرانده می باشند.
 9. دانشجویان غیر بورسیه بین الملل، در صورت کسب معدل بالای ١٧ در هر نیمسال تحصیلی، مشمول تخفیف شهریه برای هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و به ترتیب 10%، ١٠% و 5% می شوند.
 10. پذیرش اولیه به معنای نام‌نویسی قطعی نبوده و حقی برای متقاضیان جهت تحصیل در دانشگاه ایجاد نمی کند.
 11. هنگام نام‌نویسی اولیه در دانشگاه، پذیرفته شدگان غیربورسیه موظف به پرداخت شهریه‏ ثابت آموزشی نیمسال اول تحصیلی مصوب هیأت امنای دانشگاه، بر حسب نوع رشته و مقطع تحصیلی پذیرفته شده هستند.
 12. تحصیل همزمان اتباع غیرایرانی شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی دیگر، ممنوع است. 
 13. مدت سنوات مجاز برای تحصیل در دوره‌ کاردانی 2 سال، کارشناسی پیوسته ٤ سال، دوره کارشناسی ارشد ٢ سال می‌باشد.
 14. سنوات تحصیلی پذیرفته شدگان از زمان نام‌نویسی قطعی و شروع به تحصیل لحاظ می گردد.
 15. ارائه‌ اصل تأییدشده‌‌ مدارک تحصیلی هنگام نام‌نویسی قطعی، ضروری است.
 16. معادل سازی واحدهای درسی گذرانده شده‏ دانشجویان دیگر مراکز آموزشی، منوط به نظر مدیر گروه مربوطه و قوانین آموزشی دانشگاه است.