دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

شهریه های تحصیلی و رفاهی دانشجویان بین الملل دانشگاه به صورت غیر بورسیه

شهریه های تحصیلی و رفاهی دانشجویان بین الملل دانشگاه به صورت غیر بورسیه

شهریه های تحصیلی و رفاهی دانشجویان بین الملل دانشگاه به صورت غیر بورسیه

شهریه های تحصیلی دانشجویان بین الملل دانشگاه به صورت غیر بورسیه

  1. شهریه‌های تحصیلی دانشگاه بر مبنای واحد دلار می باشد. برای دانشجویانی که شهریه‏ خود را در ایران پرداخت می نمایند، معادل ریالی آن به قیمت روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می شود.
  2. میزان شهریه تحصیلی دانشجویان غیر بورسیه بین الملل به پیشنهاد شورای پذیرش و با تایید هیأت امنای دانشگاه برای هر ورودی تعیین می گردد.
  3. شهریه دانشجویان غیربورسیه غیرایرانی به دو صورت شهریه ثابت و شهریه متغیر است.
  4. پذیرفته شدگان غیربورسیه بین الملل در هنگام نام‌نویسی اولیه آموزشی موظف به واریز شهریه ثابت آموزشی نیمسال اول رشته تحصیلی خود به یکی از حساب های بانکی زیر می باشند:

 

شماره حساب .......................بانک .............)قابل واریز در همه شعب بانک .......( به نام درآمدهای اختصاصی دفتر همکار ی های علمی بین المللی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

شهریه تحصیلی دانشجویان بین الملی غیر بورسیه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل – سال 1401

مقطع تحصیلی

گروه تحصیلی

شهریه

کاردانی

دیگر گروه ها (دوسال)

1200 دلار

کارشناسی

دیگر گروه ها (چهارسال)

1600 دلار

کارشناسی ارشد

دیگر گروه ها - با پایان نامه  (دو سال)

2600 دلار

 

      تبصره 1 : تخفیف حداقل 10% تا حداکثر 30% شهریه تحصیلی ثابت و متغیر به دانشجویان برتر (رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسی و رتبه اول و دوم مقطع کارشناسی ارشد) بر اساس شرایط مصوبه دانشگاه.

       تبصره 2 : تخفیف 20% شهریه تحصیلی ثابت به هر دانشجو که یک عضو خانواده آنان همزمان در دانشگاه مشغول به تحصیل می­ باشند. (اعضا خانواده شامل: همسر، فرزند، والدین و برادر و خواهر دانشجو می باشد.)

        تبصره 3 : تخفیف 20 % شهریه تحصیلی ثابت به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که یک مقطع قبلی را در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل گذرانده باشند.

       تبصره 4 : در صورت انصراف، دانشجو موظف است شهریه ثابت دو ترم تحصیلی را به دانشگاه پرداخت نماید.

تبصره 5: در صورت تمایل دانشجو به پرداخت شهریه کل دوره به صورت یکجا در ابتدای تحصیل از 10% تخفیف برخوردار خواهد شد.

تبصره 6: پذیرفته شدگان بعد از نام‌نویسی قطعی و پس از ورود به دانشگاه، شهریه های آموزشی هر یک از نیمسال های تحصیلی خود را باید به شماره حساب اعلام شده از سوی امور مالی، واریز نمایند.

شهریه های رفاهی دانشجویان بین الملل دانشگاه به صورت غیر بورسیه

دانشجویان غیر بورسیه بین الملل در صورت استفاده از خدمات رفاهی دانشگاه موظف به پرداخت شهریه های رفاهی در هر نیمسال تحصیلی بر اساس جدول زیر می شوند:

خدمات رفاهی

شهریه ها

خوابگاه

مجردی

..... دلار

متأهلی

.......دلار

تغذیه

مبلغ تغذیه

بیمه

مبلغ بیمه به صورت سالیانه می باشد

 

تبصره1: دانشجویان غیربورسیه ای که تمایل دارند از خدمات رفاهی دانشگاه استفاده نمایند پس از نام‌نویسی قطعی، به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نموده و نسبت به اخذ هر یک از خدمات رفاهی اقدام می نمایند.

تبصره 2: شماره حساب برای واریز شهریه های هر یک از خدمات رفاهی از سوی واحد های مربوطه به دانشجو اعلام می شود.

تبصره 3: ارائه‏ خوابگاه به دانشجویان در صورت داشتن ظرفیت امکانپذیر است.

 تبصره4: اولویت ارائه خوابگاه با دانشجویانی خواهد بود که سابقه اقامتی در ایران ندارند.

تبصره ‏5:  همه‏ دانشجویان بین الملل با استفاده از کارت دانشجویی می توانند از امکانات رفاهی دانشگاه بهره مند شوند.