امام على (ع) : بدترين مردم كسى است كه از ديگران بدگویی كند و احسان و خوبى آنها را از ياد برد.
اخبار اطلاعیه ها همایشها و سمینارها منابع و مراجع علمی پیوندهای پرکاربرد