دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
ختم قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان

ختم قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان

26 اسفند 1402
2787
ختم قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان

ختم قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان

Image